Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) zawartych w zgłoszeniu przez ARTE OPTIMA sp. z o.o. sp. k., ul. Środkowa 16, 05-510 Konstancin Jeziorna, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług. Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie i jestem świadomy, że w każdym czasie mogę wycofać swoją zgodę, wypisując się z newslettera.